Vyberte stránku

Notář z pověření okresního soudu provádí úkony soudu v pozůstalostním řízení jako soudní komisař.

Který notář bude v pozůstalosti pověřen, je dáno rozvrhem předsedy příslušného krajského soudu.

V okrese Uherské Hradiště je dán územní princip, projednáváme tak pozůstalostní řízení po zemřelých, jejichž posledním bydlištěm byly obce:

Drslavice, Pašovice, Prakšice, Šumice, Uherský Brod (Havřice, Maršov, Těšov a Újezdec), Veletiny, Vlčnov.

Postup úřadů k zahájení pozůstalostního řízení: matrika místa úmrtí vystaví úmrtní list a zašle jej příslušnému okresnímu soudu, který zahájí řízení a pověří příslušného notáře. Ten po převzetí dědického spisu předvolá k sepisu úvodního informativního protokolu o předběžném šetření zpravidla vypravitele pohřbu uvedeného

na úmrtním listě.

Rozhodnutí o odměně, úhradě hotových výdajů a DPH je součástí konečného usnesení.

Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

Dodatečné projednání pozůstalosti:

Zjistí-li se, že v původním řízení nebyl projednán nějaký majetek, je nutné řízení znovu zahájit. K tomu je třeba předložit žádost Okresnímu soudu v Uherském Hradišti a připojit opis úmrtního listu nebo původní dědické rozhodnutí. Pokud bylo původní řízení zahájeno po 1. 1. 1993 v našem úřadě, žádost vyhotovíme, pokud nám sdělíte přesné datum úmrtí. Příslušné původní rozhodnutí najdeme v našem archivu.